Līzinga pakalpojumu nodrošina "Aizdevums.lv"

“Aizdevums.lv” izsniedz patēriņa kredītus Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 80 gadiem.

Kredītu summa sākot no EUR 70 līdz EUR 5000
Kreditēšanas termiņš no 3 līdz 60mēneši
Kreditēšana bez pirmās iemaksas 
Kredītus izsniedz personām, kurām ir regulāri un pierādāmi ienākumi, laba kredītu vēsture. 
Atsevišķos gadījumos kredītņēmējam var tikt pieprasīts galvotājs.

Ja aizdevuma summa pārsniedz 1400 EUR, tad ir nepieciešama pirmā iemaksa vismaz 10% apmērā no preces cenas.

Aizdevumam var pieteikties telefoniski, tiešsaistē Aizdevums.lv mājaslapāwww.aizdevums.lv, Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļās Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā, Cēsīs, Valmierā, Rēzeknē un Ventspilī, kā arī pie Aizdevums.lv sadarbības partneriem.